Over ons

Pracht in de Gracht: Kunst voor iedereen
Zaltbommel is bekend als het historische stadje aan de Waal. Jammer genoeg werden de prachtige grachten in het verleden nauwelijks benadrukt. Dat vonden de initiatiefnemers een gemiste kans. Vandaar dat vanuit de toenmalige Kunstcommissie van de gemeente Zaltbommel het idee ontstond om een openluchttentoonstelling in de gracht te organiseren. Op deze manier kreeg ook de eerste doelstelling van de organisatoren handen en voeten: kunst toegankelijk te maken voor iedereen.

In 2005 werd de eerste openluchttentoonstelling gerealiseerd. De reacties waren zo positief, zowel van voorbijgangers, kunstliefhebbers als het Zaltbommelse bedrijfsleven, dat er een vervolg in zat. Er is gekozen voor een tweejaarlijks evenement om de grachten zomers ook gewoon de grachten te laten zijn.

Stichting Pracht in de Gracht
De statuten van de Stichting zijn notarieel vastgelegd bij notariskantoor Tamminga Vos en van Maurik. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nummer 11-64194.

Het bestuur van Stichting Pracht in de Gracht bestaat uit:
Voorzitter: VACATURE
Secretaris: Janneke Hillenaar
Penningmeester: VACATURE
Algemeen bestuurslid: Arno Udo

Bankrekeningnummer: Rabobank: NL36RABO01026.84.286

Comité van Aanbeveling:
Emmy Verhey violiste
Jan Schouten Schouten en Nelissen, Schouten Global
Arend Fernhout Van Voordenstichting
Hans de Wit WitDesign